Privacy volgens AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG (GDPR) kent de Europese Unie één privacywet. Als je gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet je in een privacyverklaring uitleggen wat je met die gegevens doet. Dat moet volledig en in eenvoudige taal.
Ook Sparkling Voices heeft een privacyverklaring vastgesteld:

Privacyverklaring SV