Doelstelling

In de statuten van Sparkling Voices is de doelstelling van de vereniging als volgt verwoord:

“De vereniging heeft een interkerkelijk karakter en is bestemd voor  iedereen die de Bijbel als belangrijke inspiratiebron ervaart. Zij stelt zich ten doel door beoefening van de zangkunst ontspanning te bieden. Het te zingen repertoire is in overeenstemming met dit karakter en deze doelstelling.”

Een nogal formele tekst, maar hiermee wordt wel duidelijk aangegeven waar onze vereniging voor staat.

Het verhaal gaat nog verder:

“De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. het regelmatig houden van repetities;
  2. het verlenen van medewerking aan kerkdiensten;
  3. het geven van concerten;
  4. het stimuleren en organiseren van alle activiteiten die het verenigingsverband ten goede komen.”

Ook weer helder omschreven en met nadruk willen wij wijzen op het laatste punt, want dat is bij Sparkling Voices goed geregeld!

Jaarlijks organiseren we activiteiten voor de leden rond een medewerking of concert of gewoon apart in de vorm van het zogenaamde ‘kooruitje’, echt iets waar door iedereen naar uitgekeken wordt.

Wij mogen gelukkig vaststellen dat de onderlinge band binnen onze vereniging zeer goed is!